منبع دیافراگمی

تيوپ های sefa اصل ايتاليا

 رديف مشخصات  دهانه داخلي  دهانه خارجي  ارتفاع 
 1

5-8 LIT

 45  65  155
 2 8-12 LIT  45  65  155
 3  24LIT DN80  80  110  155
 4  24LIT DN90  90  120  155
 5  35-50 LIT DN80  80  110  155
 6  35-50 LIT DN90  90  120  155
 7  40-60LIT  _  _  _
 8  50-80 LIT  80  110  500
 9  60-80 LIT  95  125  665
 10  80-100 LIT  80  110  630
 11  100LIT DN100  95  125  785
 12  100-150LIT  80  110  730
 13  200LIT  140  200  850
 14  150-200LIT  80  110  810
 15  200-300LIT  150  200  1000
 16  300LIT  140  200  1000
 17  500LIT  140  200  1230
 18  500-700 LIT  150  200  1350

 

* تيوپ های فوق از جنس EPDM كاملا بهداشتی با جديدترين تكنولوژی ساخت مي باشد

* كاركرد تیوپ های فوق از -10 تا 100+ درجه سانتيگراد می باشد