شناور پمپیران

 

پمپ + موتور
Motor + PUMP
آبدهی به متر مکعب بر ساعت/Capacity
 50
 60
 70
 80
 90
 100
 110
 120
130 
140 
ارتفاع کل به متر Head(m) /
 7A153+384/2
 46
 45
 44
42 
40 
37 
34 
30 
26 
21 
( 7A183/2+384/3a  (131/127
 57
 56
 53
 51
 47
 42.5
 37
 32
 24
 --
 8A243/2+384/3
 69
 67
 66
 64
 61
 56
 51
 45
38.5 
32 
( 9A303/2+384/4a (136/132
 84
 82
 79.5
 75
 71
 65
 59
 51
 42
 34
 9a303/2+384/4
 92.5
 90
 88
 85
 81
 75
 68
 61
 52
 43
 9A373/2+384/5
 116
 113
 110.5
 107
 102
 94
 86
 76
 65
 55
9A453/2+384/6 
 139
 135
 133
 128
 122
 113
 103
92 
79 
66 
 9A533/2+384/7
 162
 158
 155
 150
 143
 132
 121
 107
 92
 77
 9a623/2+384/8
 185
 180
 177
 171
 164
 151
 138
 123
 105.5
 88.5
 9A733/2+384/9
 208.5
 203
 199
 193
 184
 170
 155
 138
 119
 100

 

پمپ + موتور
Motor + PUMP
تعداد
طبقه
قدرت/power
جریان
قطر
چاه
قطر لوله
وزن
ارتفاع
 
طول
قطر سوپاپ
KW
HP
 A
 .In
.In 
kg 
mm 
7A153/2+384/2 
15 
20 
32 
10 
 5
 148
 55
 1750
(7A183/2+384/3a(131/127
 3
 18.5
 25
 40
 10
 5
 173
 70
1960 
 8A243/2+384/3
 3
24.5 
33 
51 
12 
 5
 229
 82
2226 
(9a303/2+384/4a  (136/132
30 
41 
65 
12 
 5
279 
101 
2276 
 9A303/2+384/4
 4
 30
 41
 65
 12
 5
 283
 110
 2276
 9A373/2+384/5
 5
 37
 50
80 
12 
316 
137 
2506 
5
9a453/2+384/6 
 6
 45.5
 62
 96
 12
 5
 350
 165
2736
9A553/2+384/7 
55 
75 
115 
12 
 5
 380
 192
2936 
9A623/2+384/8 
62.5 
85 
132 
12 
411 
 220
3146 
9A733/2+384/9 
 9
 73.5
 100
 155
 12
 5
 446
 247
3416