شناور پمپیران

 

پمپ + موتور
Motor + PUMP
آبدهی به متر مکعب بر ساعت/Capacity
 30
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
 
ارتفاع کل به متر Head(m) /
 6e73/2+293/2
 38
 38
 37
 34
 32
 29
 25
 22
18 
 
 7a113/2+293/3
 57
 56
 55
 52
 49
 45
 39
 34
 29
 
 7a153/293/4
 77
 76
 74
 71
 66
 60
 54
 48
40 
 
 7a183/2293/5
 96
 95
 92
 87
 82
 75
67 
58 
49 
 
 7a223/2+293/6
 115
 114
 111
 106
 99
 91
 81
71 
60 
 
 (7a223/2+2937a(Q126
 122
 120
 117
 113
 103
 92
 82
 72
58 
 
 8a243/2+293/7
 140
 139
 136
 130
 124
 116
 104
 91
 79
 
 9a303/2+293/8
 153
 152
148 
141
132 
121 
108 
95 
80 
 
 9a373/2+293/10
 192
 190
 185
 176
165 
151 
135 
118 
100 
 
9A373/2+293/11  
 211
 209
 204
 194
 182
 167
149 
130 
110 
 
 9A453/2+293/12
 230
 228
 222
 212
 198
 182
 162
 142
 120
 

 

 

پمپ + موتور
Motor + PUMP
تعداد
طبقه
قدرت/power
جریان
قطر
چاه
قطر لوله
وزن
ارتفاع
 
طول
قطر سوپاپ
KW
HP
 a
 .in
.in
 kg
 m
 mm
6e73/2+293/2 
 2
7.5 
10 
17 
10 
106 
40.5 
1585 
 3
7a113/2+293/3 
11 
15 
24 
10 
130 
62 
1650 
 7a153/2+293/4
 4
 45
 20
 32
 10
 4
 153
 83
1815 
7a183/2+293/5 
 5
 18.5
 25
40 
10 
 4
 173
 104
1960 
7a223/2+293/6 
22 
30 
47 
10 
 4
 187
 124
2070 
( 7a223/2+293/7a( Q126
 7
 22
 30
 47
 10
 4
 193
 131
 2140
8a243/2+293/7 
24.5
33
51
12
 4
 240
 143
 2360
 9a303/2+293/8
 8
 30
 41
 65
12 
 4
 293
165 
2340 
 9a373/2+293/10
 10
 37
 50
 80
 12
 4
 327
 207
2570 
 3
 9a373/2+293/11
 11
 37
 50
 80
 12
 4
 333
225 
2640 
 9a453/2+293/12
 12
45.5 
62 
96 
12 
 4
 361
 246
2800