لوارا - LOWARA

پمپ هاي كف كش تمام استيل پروانه باز سرس DIWA

پمپ سري DIWA قابليت انتقال آب هاي كثيف را داشته و جنس اين پمپ ها استينلس استيل AISI 304 مي باشد.

كاربردها

* تخليه آب باران و پس آب ها

* آبياري باغ و چمن

* تخليه مخازن صنعتي و خانگي

* تخليه زيرزمين ها و گاراژهاي آب گرفته

* سيستم فواره

مشخصات فني

* ظرفيت آبدهي: حداكثر تا 25/2 متر مكعب بر ساعت و حداكثر ارتفاع تا 20 متر

* حداكثر دماي سيال : 50 درجه سانتيگراد

* پروانه اين پمپ از نوع باز بوده وجهت عبور اجسام جامد مناسب مي باشد

* حداقل سطح مايع پمپ شونده از كف زمين: 25 ميليمتر

* قابليت انتقال اجسام معلق تا قطر 8 ميليمتر

*حداكثر عمق فرو رفتگي در مايع: 7 متر

* داراي دونوع تكفاز و سه فاز مي باشد

* در نوع تكفاز ،خازن و شناور در آن تعبيه شده و در صورت تقاضا نمونه بدون شناور نيزموجود است . همچنين داراي حفاظت گرمايي مي باشد .

* داراي سيستم آببندي Drivelub و داراي سيل مكانيكي و صفحه ديفيوزر پوشش دار براي حداكثر مقاومت در برابر مواد ساينده مي باشد

* جنس بدنه پمپ : حفاظ موتور، پروانه و شفت : استينلس استيل

* جنس لايه دروني كاسه نمد : سيليكون كربايد

 

 رديف مدل نوع ولتاژ قدرت(hp) حداكثر ارتفاع(m) حداكثر آبدهي(m/h) دهانه خروجي (اينچ)
1 ِDIWA 05 تكفاز 0.75 10.9 15 1-1.2
2 DIWA 07 تكفاز 1 14 18 1-1.2
3 DIWA 11 تكفاز 1.5 16.1 22.5 1-1.2
4 DIWA 05T سه فاز 0.75 10.9 15 1-1.2
5 DIWA 07T سه فاز 1 14 18 1-1.2
6 DIWA 11T سه فاز 1.5 16.1 22.5 1-1.2
7 DIWA 15T سه فاز 2 20.6 25.2 1-1.2