سانتریفیوژ پمپیران

مشخصات كلي پمپ هاي گريز از مركز

قطر خروجي: 32 تا 300 ميلي متر         ظرفيت آبدهي: 5 تا 1800 متر مكعب در ساعت          ارتفاع: 5 تا 90 متر        

درجه حرارت سيال در آببندي

با نوار گرافيت : از 50- تا 110 درجه سانتيگراد      با آببندي مكانيكي: 50- تا 140 درجه سانتيگراد

جنس مواد:      محور: فولاد: 2-60 st        پروانه: چدن: 25- GG     محفظه: چدن :25- GG

قطر لوله
INCH
مشخصات موتور
فلنچ پمپ
(MM)
قطر
پروانه
(MM)
آبدهی(مترمکعب بر ساعت)
CAPACITY
دور
1450
RPM
1450
رانش
 
مکش
 
جریان
قدرتPOWER/
رانش
OUT
مکش
IN
180 
150 
130 
90 
60 
آمپر
HP
KW
 
 
***
 
 
**
 16.5
 10
7.5 
100 
125 
209 
11.8 
13.7 
14.5 
14.7 
ارتفاع
(متر)
HEAD
(m)
 16.5
 10
 7.5
200 
6.3 
9.6 
11.6 
12.6 
13 
 12.2
 7.5
5.5 
 190
7.4 
9.8 
11 
11.6 
 12.20
7.5 
 5.5
 180
 _
 5.6
 8.1
 9.6
 10.2

 

قطر لوله
INCH
مشخصات موتور
فلنچ پمپ
(MM)
قطر
پروانه
(MM)
آبدهی(مترمکعب بر ساعت)
CAPACITY
دور
2900
RPM
2900
رانش
 
مکش
 
جریان
قدرتPOWER/
رانش
OUT
مکش
IN
350 
300 
250 
200 
150 
آمپر
HP
KW
 
 
***
 
 
**
98
75 
55 
100 
125 
 209
 3705
47 
 53
 56
58 
ارتفاع
(متر)
HEAD
(m)
98
75 
55 
200 
29 
38.5 
45 
49 
51.5 
81.5
61 
 45
190 
30 
37.5 
42.5 
45 
67
50 
37 
 180
 _
22.5 
 31
 36.5
40