سانتریفیوژ پمپیران

مشخصات كلي پمپ هاي گريز از مركز

قطر خروجي: 32 تا 300 ميلي متر         ظرفيت آبدهي: 5 تا 1800 متر مكعب در ساعت          ارتفاع: 5 تا 90 متر        

درجه حرارت سيال در آببندي

با نوار گرافيت : از 50- تا 110 درجه سانتيگراد      با آببندي مكانيكي: 50- تا 140 درجه سانتيگراد

جنس مواد:      محور: فولاد: 2-60 st        پروانه: چدن: 25- GG     محفظه: چدن :25- GG

قطر لوله
INCH
مشخصات موتور
فلنچ پمپ
(MM)
قطر
پروانه
(MM)
آبدهی(مترمکعب بر ساعت)
CAPACITY
دور
1450
RPM
1450
رانش
 
مکش
 
جریان
قدرتPOWER/
رانش
OUT
مکش
IN
 180
150 
120 
90 
60 
آمپر
HP
KW
 
 
***
 
 
**
 23.8
 15
11 
100 
125 
259 
12.8 
16.7 
19.2 
21 
22 
ارتفاع
(متر)
HEAD
(m)
 23.8
 15
11 
 250
10 
14.4 
17.2 
19.2 
20.4 
23.8 
15 
11 
 240
 _
 11.7
 15.2
 17.3
 18.7
16.5 
10 
 7.5
230 
 _
8.5 
13 
15.5 
17 

 

قطر لوله
INCH
مشخصات موتور
فلنچ پمپ
(MM)
قطر
پروانه
(MM)
آبدهی(مترمکعب بر ساعت)
CAPACITY
دور
2900
RPM
2900
رانش
 
مکش
 
جریان
قدرتPOWER/
رانش
OUT
مکش
IN
 350
 300
 250
175 
100 
آمپر
HP
KW
 
 
***
 
 
**
158
122
90 
100 
 125
 259
 53
 67
 76
 85
 89
ارتفاع
(متر)
HEAD
(m)
131
102
75 
 250
40 
55 
67 
77 
82 
131
102
 75
 240
 _
 45
 58
 70
 75
98
75
 55
 230
33 
48 
63 
69