سانتریفیوژ پمپیران

مشخصات كلي پمپ هاي گريز از مركز

قطر خروجي: 32 تا 300 ميلي متر         ظرفيت آبدهي: 5 تا 1800 متر مكعب در ساعت          ارتفاع: 5 تا 90 متر        

درجه حرارت سيال در آببندي

با نوار گرافيت : از 50- تا 110 درجه سانتيگراد      با آببندي مكانيكي: 50- تا 140 درجه سانتيگراد

جنس مواد:      محور: فولاد: 2-60 st        پروانه: چدن: 25- GG     محفظه: چدن :25- GG

قطر لوله
INCH
مشخصات موتور
فلنچ پمپ
(MM)
قطر
پروانه
(MM)
آبدهی(مترمکعب بر ساعت)
CAPACITY
دور
1450
RPM
1450
رانش
 
مکش
 
جریان
قدرتPOWER/
رانش
OUT
مکش
IN
 180
150 
120 
90 
60 
آمپر
HP
KW
 
 
***
 
 
**
44 
 30
22 
100 
125 
319 
 26
31 
34 
35.5 
36 
ارتفاع
(متر)
HEAD
(m)
44 
30 
22 
 310
 22.5
 28
 31.5
 33.6
 34.3
36.5 
25 
18.5 
 300
 16
23.5 
27.7 
30.1 
31.2 
 32
20 
15 
 290
 _
 19.5
 25
 27.5
29