سانتریفیوژ پمپیران

 مشخصات كلي پمپ هاي گريز از مركز

قطر خروجي: 32 تا 300 ميلي متر         ظرفيت آبدهي: 5 تا 1800 متر مكعب در ساعت          ارتفاع: 5 تا 90 متر        

درجه حرارت سيال در آببندي

با نوار گرافيت : از 50- تا 110 درجه سانتيگراد      با آببندي مكانيكي: 50- تا 140 درجه سانتيگراد

جنس مواد:      محور: فولاد: 2-60 st        پروانه: چدن: 25- GG     محفظه: چدن :25- GG

قطر لوله

INCH

مشخصات موتور

فلنچ پمپ

(MM)

قطر

پروانه

(MM)

آبدهی(مترمکعب بر ساعت)

CAPACITY

دور

1450

RPM

1450

رانش

 

مکش

 

جریان

قدرتPOWER/

رانش

OUT

مکش

IN

180 

150 

120 

90 

60 

آمپر

HP

KW

 

 

***

 

 

**

 44

 30

 22

100 

 125

 319

26 

31 

34 

35.5 

36 

ارتفاع

(متر)

HEAD

(m)

44 

 30

 22

310 

22.5 

28 

31.5 

33.6 

34.3 

36.5 

 25

18.5 

300 

 16

23.5 

27.7

 30.1

 31.2

 32

 20

 15

290 

19.5 

25 

27.5 

29