سانتریفیوژ پمپیران

مشخصات كلي پمپ هاي گريز از مركز

قطر خروجي: 32 تا 300 ميلي متر         ظرفيت آبدهي: 5 تا 1800 متر مكعب در ساعت          ارتفاع: 5 تا 90 متر        

درجه حرارت سيال در آببندي

با نوار گرافيت : از 50- تا 110 درجه سانتيگراد      با آببندي مكانيكي: 50- تا 140 درجه سانتيگراد

جنس مواد:      محور: فولاد: 2-60 st        پروانه: چدن: 25- GG     محفظه: چدن :25- GG

قطر لوله
INCH
مشخصات موتور
فلنچ پمپ
(MM)
قطر
پروانه
(MM)
آبدهی(مترمکعب بر ساعت)
CAPACITY
دور
1450
RPM
1450
رانش
 
مکش
 
جریان
قدرتPOWER/
رانش
OUT
مکش
IN
 400
 350
 300
250
 200
آمپر
HP
KW
 
 
***
 
 
**
 32
20
 15
 
 
150
 
 
200
 209
7.2
 8.5
9.7
 10.5
11.3
ارتفاع
(متر)
HEAD
(m)
23.8
15
11
209/200
6.6
7.4
9
9.9
10.6
23.8
15
11
209/190
 5.8
6
8.4
9.2
9.9
23.8
 15
11
209/156
 --
5.3
7
7.7
8.3