سانتریفیوژ پمپیران

مشخصات كلي پمپ هاي گريز از مركز

قطر خروجي: 32 تا 300 ميلي متر         ظرفيت آبدهي: 5 تا 1800 متر مكعب در ساعت          ارتفاع: 5 تا 90 متر        

درجه حرارت سيال در آببندي

با نوار گرافيت : از 50- تا 110 درجه سانتيگراد      با آببندي مكانيكي: 50- تا 140 درجه سانتيگراد

جنس مواد:      محور: فولاد: 2-60 st        پروانه: چدن: 25- GG     محفظه: چدن :25- GG

قطر لوله
INCH
مشخصات موتور
فلنچ پمپ
(MM)
قطر
پروانه
(MM)
آبدهی(مترمکعب بر ساعت)
CAPACITY
دور
1450
RPM
1450
رانش
 
مکش
 
جریان
قدرتPOWER/
رانش
OUT
مکش
IN
 450
 400
 300
 200
150
آمپر
HP
KW
 
 
***
 
 
**
58.5
 41
 30
 
 
150
 
 
200
259
14.6
16.5
 19.2
 20.8
 21.2
ارتفاع
(متر)
HEAD
(m)
44
30
22
250
12.2
14
17
19
19.5
36.5
25
18.5
245/235
10.4
12.2
15.3
17.3
17.8
36.5
25
18.5
240/223
--
10.7
13.8
16
16.5