اتا بزرگ(آبدهی بالا)

مشخصات كلي پمپ هاي گريز از مركز

قطر خروجي: 32 تا 300 ميلي متر         ظرفيت آبدهي: 5 تا 1800 متر مكعب در ساعت          ارتفاع: 5 تا 90 متر        

درجه حرارت سيال در آببندي

با نوار گرافيت : از 50- تا 110 درجه سانتيگراد      با آببندي مكانيكي: 50- تا 140 درجه سانتيگراد

جنس مواد:      محور: فولاد: 2-60 st        پروانه: چدن: 25- GG     محفظه: چدن :25- GG

قطر لوله
INCH
مشخصات موتور
فلنچ پمپ
(MM)
قطر
پروانه
(MM)
آبدهی(مترمکعب بر ساعت)
CAPACITY
دور
1450
RPM
1450
رانش
 
مکش
 
جریان
قدرتPOWER/
رانش
OUT
مکش
IN
1400
1200
1000
700
400
آمپر
HP
KW
 
 
***
 
 
**
 519
428
315
 
 
250
 
 
300
 500
59
70
 78
 85
 88
ارتفاع
(متر)
HEAD
(m)
 519
 428
 315
 480
 49
 61
 69
 76
 80
 445
 340
 250
 460
 40
 53
 62
 70
 74
 445
 340
 250
 440
 32
 46
 55
 63
 66