اتا بزرگ(آبدهی بالا)

كلي پمپ هاي گريز از مركز

قطر خروجي: 32 تا 300 ميلي متر         ظرفيت آبدهي: 5 تا 1800 متر مكعب در ساعت          ارتفاع: 5 تا 90 متر        

درجه حرارت سيال در آببندي

با نوار گرافيت : از 50- تا 110 درجه سانتيگراد      با آببندي مكانيكي: 50- تا 140 درجه سانتيگراد

جنس مواد:      محور: فولاد: 2-60 st        پروانه: چدن: 25- GG     محفظه: چدن :25- GG

قطر لوله
INCH
مشخصات موتور
فلنچ پمپ
(MM)
قطر
پروانه
(MM)
آبدهی(مترمکعب بر ساعت)
CAPACITY
دور
1450
RPM
1450
رانش
 
مکش
 
جریان
قدرتPOWER/
رانش
OUT
مکش
IN
 1800
 1500
1200
 900
 600
آمپر
HP
KW
 
 
***
 
 
**
 243
 180
132
 
 
300
 
 
300
 345/345
 17
 23
 27.5
 31
 33.5
ارتفاع
(متر)
HEAD
(m)
 205
 150
 110
 345/305
 13.8
 19.7
 24.5
 28
 31
 163
 122
 90
 345/265
 11
 16.7
 21.2
 24.7
 27.5
 141
 
 102
 75
 345/225
 --
 14
 18.2
 21.5
 24