سانتریفیوژ پمپیران

 مشخصات كلي پمپ هاي گريز از مركز

قطر خروجي: 32 تا 300 ميلي متر         ظرفيت آبدهي: 5 تا 1800 متر مكعب در ساعت          ارتفاع: 5 تا 90 متر        

درجه حرارت سيال در آببندي

با نوار گرافيت : از 50- تا 110 درجه سانتيگراد      با آببندي مكانيكي: 50- تا 140 درجه سانتيگراد

جنس مواد:      محور: فولاد: 2-60 st        پروانه: چدن: 25- GG     محفظه: چدن :25- GG

 

قطر لوله
INCH
مشخصات موتور
فلنچ پمپ
(MM)
قطر
پروانه
(MM)
آبدهی(مترمکعب بر ساعت)
CAPACITY
دور
1450
RPM
1450
رانش
 
مکش
 
جریان
قدرتPOWER
رانش
OUT
مکش
IN
 14
 12
10 
 8
آمپر
HP
KW
 
 
***
 
 
**
2.2 
 1
0.75 
 32
 50
 169
6.6 
 7.7
 8.5
 9.2
 9.6
ارتفاع
(متر)
HEAD
(m)
 1.7
 0.75
 0.55
 160
 5
 6.2
 7.2
 8
 8.5
 1.7
 0.75
0.55 
 150
 _
4.6 
 5.8
 6.7
7.3 
 1.1
 0.5
0.37 
 140
 _
 _
 4.3
 5.4
 6.2
قطر لوله
INCH
مشخصات موتور
فلنچ پمپ
(MM)
قطر
پروانه
(MM)
آبدهی(مترمکعب بر ساعت)
CAPACITY
دور
2900
RPM
2900
رانش
 
مکش
 
جریان
قدرتPOWER/
رانش
OUT
مکش
IN
28 
25 
 20
 15
 10
آمپر
HP
KW
 
 
***
 
 
**
 11.6
 7.5
 5.5
32 
50 
169 
27 
30 
 34
 37
39 
ارتفاع
(متر)
HEAD
(m)
8.7 
 5.5
 4
160 
20 
24 
 29
 33
35 
6.6 
 4
 3
150 
17 
 23
27 
30 
 6.6
 3
 140
 _
17 
23 
 25