سانتریفیوژ پمپیران

 مشخصات كلي پمپ هاي گريز از مركز

قطر خروجي: 32 تا 300 ميلي متر         ظرفيت آبدهي: 5 تا 1800 متر مكعب در ساعت          ارتفاع: 5 تا 90 متر        

درجه حرارت سيال در آببندي

با نوار گرافيت : از 50- تا 110 درجه سانتيگراد      با آببندي مكانيكي: 50- تا 140 درجه سانتيگراد

جنس مواد:      محور: فولاد: 2-60 st        پروانه: چدن: 25- GG     محفظه: چدن :25- GG

قطر لوله
INCH
مشخصات موتور
فلنچ پمپ
(MM)
قطر
پروانه
(MM)
آبدهی(مترمکعب بر ساعت)
CAPACITY
دور
1450
RPM
1450
رانش
 
مکش
 
جریان
قدرتPOWER/
رانش
OUT
مکش
IN
 20
 18
 14
 10
 6
آمپر
HP
KW
 
 
***
 
 
**
1.6
 0.5
 0.37
 
 
40
 
 
65
 139
 3.2
 3.9
 5
 5.8
 6.2
ارتفاع
(متر)
HEAD
(m)
 1.06
 0.5
 0.37
 135
 2.7
 3.5
 4.6
 5.4
 5.8
 1.06
 0.5
 0.37
 130
 --
 2.8
 4
 4.8
 5.3
 1.06
 0.5
 0.37
 125
 --
 2.3
 3.6
 4.4
 4.8

 

قطر لوله
INCH
مشخصات موتور
فلنچ پمپ
(MM)
قطر
پروانه
(MM)
آبدهی(مترمکعب بر ساعت)
CAPACITY
دور
2900
RPM
2900
رانش
 
مکش
 
جریان
قدرتPOWER/
رانش
OUT
مکش
IN
40 
 35
30 
20 
10 
آمپر
HP
KW
 
 
***
 
 
**
 6.6
 4
 3
40 
65 
 139
13 
16
 19
23 
25 
ارتفاع
(متر)
HEAD
(m)
 6.6
 4
135 
10.5 
14.5 
 17.5
 21.5
23.5 
 6.6
 4
 3
 130
12 
15.5 
 19.5
21.5 
 4.8
 2.2
120 
 9.5
13 
 17.5
 19.5