سانتریفیوژ پمپیران

مشخصات كلي پمپ هاي گريز از مركز

قطر خروجي: 32 تا 300 ميلي متر         ظرفيت آبدهي: 5 تا 1800 متر مكعب در ساعت          ارتفاع: 5 تا 90 متر        

درجه حرارت سيال در آببندي

با نوار گرافيت : از 50- تا 110 درجه سانتيگراد      با آببندي مكانيكي: 50- تا 140 درجه سانتيگراد

جنس مواد:      محور: فولاد: 2-60 st        پروانه: چدن: 25- GG     محفظه: چدن :25- GG

قطر لوله
INCH
مشخصات موتور
فلنچ پمپ
(MM)
قطر
پروانه
(MM)
آبدهی(مترمکعب بر ساعت)
CAPACITY
دور
1450
RPM
1450
رانش
 
مکش
 
جریان
قدرتPOWER/
رانش
OUT
مکش
IN
 70
 60
 50
 40
 20
آمپر
HP
KW
 
 
***
 
 
**
 8.8
 5.5
4
 
 
65
 
 
80
 209
 10.9
 12.2
12.7
 14.1
 14.9
ارتفاع
(متر)
HEAD
(m)
7.5
4
3
200
8.7
10.4
11
12.7
13.7
7.5
4
3
190
7
8.8
9.5
9.7
12.3
5.25
3
2.2
180
5.4
7.2
7.9
8.1
10.8

 

قطر لوله
INCH
مشخصات موتور
فلنچ پمپ
(MM)
قطر
پروانه
(MM)
آبدهی(مترمکعب بر ساعت)
CAPACITY
دور
2900
RPM
2900
رانش
 
مکش
 
جریان
قدرتPOWER/
رانش
OUT
مکش
IN
 160
 140
 110
 80
 40
آمپر
HP
KW
 
 
***
 
 
**
 54
 41
 30
 
 
65
 
 
80
209
 36.5
43.4
 51
 56
 59
ارتفاع
(متر)
HEAD
(m)
39.5
30
22
200
--
33.5
43
50
53.5
39.5
30
22
190
 --
28
37.5
44
48
29.2
20
15
180
 --
--
30
37.5
42.5