سانتریفیوژ پمپیران

مشخصات كلي پمپ هاي گريز از مركز

قطر خروجي: 32 تا 300 ميلي متر         ظرفيت آبدهي: 5 تا 1800 متر مكعب در ساعت          ارتفاع: 5 تا 90 متر        

درجه حرارت سيال در آببندي

با نوار گرافيت : از 50- تا 110 درجه سانتيگراد      با آببندي مكانيكي: 50- تا 140 درجه سانتيگراد

جنس مواد:      محور: فولاد: 2-60 st        پروانه: چدن: 25- GG     محفظه: چدن :25- GG

قطر لوله
INCH
مشخصات موتور
فلنچ پمپ
(MM)
قطر
پروانه
(MM)
آبدهی(مترمکعب بر ساعت)
CAPACITY
دور
1450
RPM
1450
رانش
 
مکش
 
جریان
قدرتPOWER/
رانش
OUT
مکش
IN
120 
 100
 80
 60
40 
آمپر
HP
KW
 
 
***
 
 
**
 12.2
7.5 
5.5 
80 
 100
 209
7.7 
10.5 
12.4 
13.6 
 14.3
ارتفاع
(متر)
HEAD
(m)
 8.8
5.5 
 200
 5.8
8.6 
10.8 
12 
12.9 
8.8 
5.5 
 190
 _
 6.7
9.1 
10.5 
11.3 
7.5 
180 
4.7 
7.4 
9.9 

 

قطر لوله
INCH
مشخصات موتور
فلنچ پمپ
(MM)
قطر
پروانه
(MM)
آبدهی(مترمکعب بر ساعت)
CAPACITY
دور
2900
RPM
2900
رانش
 
مکش
 
جریان
قدرتPOWER/
رانش
OUT
مکش
IN
240
200
160
120
80
آمپر
HP
KW
 
 
***
 
 
**
67
50
37
80 
 100
209 
31.5
42.5
49.5
54
56.5
ارتفاع
(متر)
HEAD
(m)
54
41
30
200 
24
35
43
48
51
54
41
30
190 
 _
27
36.5
42
45.5
39.5
 30
22
180 
20
30
36
40