سانتریفیوژ پمپیران

مشخصات كلي پمپ هاي گريز از مركز

قطر خروجي: 32 تا 300 ميلي متر         ظرفيت آبدهي: 5 تا 1800 متر مكعب در ساعت          ارتفاع: 5 تا 90 متر        

درجه حرارت سيال در آببندي

با نوار گرافيت : از 50- تا 110 درجه سانتيگراد      با آببندي مكانيكي: 50- تا 140 درجه سانتيگراد

جنس مواد:      محور: فولاد: 2-60 st        پروانه: چدن: 25- GG     محفظه: چدن :GG-25 

قطر لوله
INCH
مشخصات موتور
فلنچ پمپ
(MM)
قطر
پروانه
(MM)
آبدهی(مترمکعب بر ساعت)
CAPACITY
دور
1450
RPM
1450
رانش
 
مکش
 
جریان
قدرتPOWER/
رانش
OUT
مکش
IN
 140
 120
 90
 70
 40
آمپر
HP
KW
 
 
***
 
 
**
23.8
 15
 11
 
80
 
 
100
259
 13.2
17
 20.6
21.8
 22.6
ارتفاع
(متر)
HEAD
(m)
23.8
15
11
250
11
14.7
18.8
20.3
21.3
16.5
10
7.5
240
8.1
11.8
16.3
18
19.2
16.5
10
7.5
 230
--
 9.2
14.2
16.2
17.5

 

قطر لوله
INCH
مشخصات موتور
فلنچ پمپ
(MM)
قطر
پروانه
(MM)
آبدهی(مترمکعب بر ساعت)
CAPACITY
دور
2900
RPM
2900
رانش
 
مکش
 
جریان
قدرتPOWER/
رانش
OUT
مکش
IN
 250
 200
 150
 100
50
آمپر
HP
KW
 
 
***
 
 
**
131
 100
 75
 
 
80
 
 
100
 259
66
79
86
 90
 92
ارتفاع
(متر)
HEAD
(m)
131
100
75
250
56
71
79
83
85
98
75
55
240
 44
61
72
76
78
81.5
61
45
230
 --
53
63
68
71