طبفاتی فشار قوی پمپیران-WKL

مشخصات كلي پمپ هاي گريز از مركز

قطر خروجي: 200ميلي متر         ظرفيت آبدهي: 250تا620متر مكعب در ساعت          ارتفاع:  تا 460 متر        

درجه حرارت سيال در آببندي

با نوار گرافيت : از 10- تا 110 درجه سانتيگراد      با آببندي مكانيكي: 50- تا 130 درجه سانتيگراد

جنس مواد:     

 محور: فولاد C60       پروانه: آلومينيوم برنز    محفظه: چدن داكتيل 40- GG

 

 

 

قطر لوله
INCH
مشخصات موتور
 
فلنچ پمپ
MM
قطر پروانه
MM
آبدهی(مترمکعب بر ساعت)
دور بردقیقه
1450
تعداد طبقات
رانش
OUT
مکش
IN
جریان/I
قدرت/POWER
رانش
OUTLET
مکش
INLET
 650
 500
 430
 360
 290
آمپرAMP
اسبHP
کیلواتKW
 
 
 
 480
 355
 
 
** 
PN
100
DN
200
 
 
** 
PN
40
DN
200
 465
 --
 164
 185
 201
 214
 
 
ارتفاع
(متر) 
Head
(M)
 3a
 
 540
400 
 480
 137
 190
 208
 223
 234
 3
 
 610
 450
 465
 --
 219
 246
 268
285 
4a 
 
 760
 560
 480
 183
 253
278 
297 
312 
 4
 
 760
560 
 465
 --
 274
 308
 335
 356
 5a
 
 970
 710
 480
 229
 316
 344
 371
390 
 5
 
970 
710 
465
--
 329
 370
 403
 428
 6a
 
 1090
800 
 480
 275
 380
 417
446 
469