پمپ دنده ای

الكتروپمپهاي SAER ايتاليا

رديف مدل نوع پمپ قدرت (HP) ارتفاع(M) آبدهي(M3/H) مكش (اينچ) رانش(اينچ)
 1 CF پمپ دنده  اي 1 140 1.5 1  1
 2 CF پمپ دنده اي سه فاز 1 140 1.5 1 1